Informacje prawne

Rozwiązywanie sporów
 1. Rozwiązywanie sporów
  1. W przypadku jakichkolwiek problemów zachęcamy do zapoznania się z często zadawanymi pytaniami (FAQ). Można tam znaleźć odpowiedzi na najczęstsze problemy i wątpliwości dotyczące następujących zagadnień:
   1. ogólna informacja i założenie nowego konta;
   2. użytkowanie konta;
   3. transakcje;
   4. bezpieczeństwo.
  2. Jeśli FAQ nie zapewniają wyczerpującego rozwiązania/odpowiedzi, prosimy o skontaktowanie się z nami. Będziemy wdzięczni za informacje, które pozwolą na udoskonalenie naszych usług. Wysyłając do nas pytanie w swojej wiadomości zawrzyj następujące informacje:
   1. powód reklamacji;
   2. imię i nazwisko właściciela portfela;
   3. numer portfela elektronicznego;
   4. typ (wpłata / wypłata / opłata);
   5. kwota i waluta transakcji;
   6. data i czas transakcji;
   7. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres korespondencyjny).
  3. Reklamacje mogą być zgłaszane na dwa sposoby:
   1. zalecamy przesyłanie wiadomości poprzez Panel Użytkownika dostępny dla Klienta po zalogowaniu do swojego Konta;
   2. poprzez wysłanie listu poleconego na poniższy adres: EMP Systems Limited, Parthenon Building, Hughes Hallet Street, Sliema, SLM 3141, Malta.
  4. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat procedur rozpatrywania reklamacji i sporów zachęcamy do zapoznania się z naszym Regulaminem dostępnym tutaj. Prosimy o odniesienie się do następujących punktów Regulaminu w sprawach takich jak:
   1. Transakcje pieniądza elektronicznego: 7
   2. Wypłaty: 8 Oświadczenia i gwarancje stron: 11, 12;
   3. Czynności zabronione: 13;
   4. Ograniczenie odpowiedzialności: 14.
  5. Ponadto, zgodnie z artykułem 22. Regulaminu, spory, których nie można rozwiązać polubownie, kieruje się do Maltańskiego Centrum Postępowania Arbitrażowego (The Malta Arbitration Centre), w celu ich rozstrzygnięcia zgodnie z ustawą arbitrażową, rozdział 387 ustawodawstwa maltańskiego.
   1. Klienci mogą również zgłaszać reklamacje dotyczące usług finansowych EMPS do Complaints Managera (Rzecznika ds. Reklamacji), powołanego przez maltański urząd finansowy Malta Financial Services Authority (MFSA), który, zgodnie z art. 20 ustawy Malta Financial Services Authority Act, bada reklamacje zgłoszone przez klientów indywidualnych dotyczące lub będące w związku z transakcjami przeprowadzanymi przez podmioty świadczące usługi finansowe.