Informacje prawne

Bezpieczeństwo
 1. EMP Systems Limited
  1. EMP Systems Limited jest firmą zarejestrowaną według prawa Malty, operującą w sektorze usług pieniądza elektronicznego i licencjonowaną przez Malta Financial Services Authority - Maltański Urząd ds. Finansowych (dalej jako “MFSA”), na podstawie Ustawy o Instytucjach Finansowych zgodnej z Europejską Dyrektywą o Pieniądzu Elektronicznym (2009/110/EC) oraz Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE (dalej jako “PSD2”).
   1. EMPS posiada licencję Malta Financial Services Authority, która obliguje do zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownikom portfela. Działamy zgodnie z Przepisami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, regulującymi procedury zapobiegające wprowadzaniu pieniędzy z nielegalnych źródeł do legalnego obrotu.
   2. Ochrona danych
    1. Aby dbać o bezpieczeństwo informacji na Twój temat, jak i zapobiegać nieautoryzowanemu ujawnieniu danych lub dostępowi do informacji, posiadamy fizyczne, elektroniczne i zarządcze procedury. Każdy portfel zabezpieczony jest poprzez indywidualnie przypisane dane autoryzujące użytkownika - adres email, hasło oraz jednorazowy kod SMS. Dodatkowo transakcje zabezpieczone są jednorazowym kodem SMS wysłanym przy każdej operacji, na Twój zarejestrowany numer telefonu komórkowego. Aby korzystać z naszych usług nie musisz podawać danych finansowych z karty kredytowej, więc pozostają one bezpieczne.
    2. Kontakt z EMPS
     1. Ponieważ bezpieczeństwo danych naszych użytkowników jest dla nas priorytetem, prosimy o zachowanie czujności i nie otwieranie maili z nieznanych źródeł, w szczególności zawierających linki do zewnętrznych witryn oraz o nie odpowiadanie na wiadomości z prośbami o podanie swoich danych logowania i osobistych. EMPS nie wysyła żadnych próśb o podanie danych do logowania czy wiadomości innych niż informacje systemowe dotyczące działania rachunku.
      1. Na wiele czynników dotyczących bezpieczeństwa wpływ ma użytkownik. Warto pamiętać, by portfel zabezpieczyć unikalnym hasłem i nie podawać go nikomu. Komputer warto wyposażyć w program antywirusowy czy zapory sieciowe, unikać korzystania z publicznych komputerów i urządzeń mobilnych oraz/lub opcji zapamiętywania haseł w pamięci urządzenia.